MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Linkadressen

Voor het zoeken van jurisprudentie:
www.raadvanstate.nl
www.rechtspraak.nl
www.milieuhulp.nl/ruimte/page.php?page=brieven (standaard-bezwaarschriften)

Voor het zoeken van ideeen t.a.v. inrichting en beheer van landschap rond de molen:
www.cultuurhistorischbeheer.nl
www.projectenbankcultuurhistorie.nl
www.landschapsbeheer.com
www.landschappen.nl

beleid:
www.belvedere.nu
www.vrom.nl
www.racm.nl
www.waterschappen.nl

structureren van informatie over de molenbiotoop:

www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=f6b83621-b03a-465e-8bcb-9b961be7b1f1  
noord-holland.molenbiotoop.nl
www.groningermolens.nl/docs/molenbiotopen.pdf
www.simav.nl/biotoop/molenbiotopen.htm

basismateriaal:
www.kadaster.nl
www.kich.nl

 

 

Terug naar vorige pagina