MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Beschermd stads- en dorpsgezicht

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in de Monumentenwet 1988 (artikelen 35 t/m 37). Een stads- of dorpsgezicht wordt aangewezen om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische waarde van het gebied behouden blijft en wordt versterkt. Dit moet terugkomen in het bestemmingsplan.

Voor beschermde stads- en dorpsgezichten bestaat geen subsidieregeling. Het is ook niet zo dat panden die in een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen, automatisch de status van beschermd monument krijgen. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige karakteristiek. De bescherming van individuele objecten is gericht op de architectonische kwaliteit en de authenticiteit van de materialen.

Bij stellingkorenmolen De Windotter in IJsselstein werden windvang en beschermd stadsgezicht gezamenlijk aangepakt en verbeterd. De RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten) heeft De Schermer voorgedragen als beschermd gezicht.

 

Terug naar vorige pagina