MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Boomkap en de Algemene Plaatselijke Verordening

Een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient om het ordelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte te regelen. De bevoegdheid om een Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen ligt bij de gemeenteraad. De raad stelt een verordening vast wanneer dat in het belang van de gemeente nodig wordt geacht. In veel gemeenten is in een APV vastgelegd hoe met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels gelden als iemand (inclusief de gemeente zelf) een boom wil kappen. De voorwaarden waaraan men moet voldoen kunnen per gemeente sterk verschillen. In sommige gemeenten is sprake van een herplantplicht. Zo is bij de molen Nooit Gedacht in Warnsveld een kapvergunning verleend maar heeft de gemeente zichzelf verplicht tot herbeplanting.

Wanneer (nieuwe) afspraken over de inrichting van de molenbiotoop worden gemaakt, onderzoek dan vooraf in de APV, de bomenverordening, of de kapverordening, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om daadwerkelijk tot het kappen of knotten van bomen over te kunnen gaan.

 

Terug naar vorige pagina