MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

De privaatrechtelijke overeenkomst

Privaatrechtelijke overeenkomsten [definitie] kunnen met name goede diensten bewijzen in situaties waarin de gemeente (aanvankelijk) eigenaar is van gronden in de molenbiotoop die bebouwd of beplant gaan worden. Veel gemeenten stellen bij de verkoop aan een projectontwikkelaar voorwaarden aan de bouw die gaat plaatsvinden: het type woningen, de verkaveling, enzovoort. Deze overeenkomsten kunnen ook worden gebruikt om het molenbelang vast te leggen. Belangrijk is dat de molenbescherming met een zogeheten kettingbeding [definitie] ook in latere overeenkomsten wordt doorgegeven. De privaatrechtelijke overeenkomst kan tevens worden gebruikt wanneer een nieuwe ontwikkeling inbreuk maakt op de molenbiotoop. Via een privaatrechtelijke overeenkomst kan in dat geval elders in de molenbiotoop compensatie geregeld worden.

Een overeenkomst ter bescherming van de molen tussen particulieren heeft een bijkomend voordeel. In dat geval is het mogelijk de bouw uit te sluiten van bouwwerken die op grond van de Woningwet ‘vergunningvrij’ zijn. Ongeacht wat in het bestemmingsplan geregeld is, mogen bouwwerken die in deze categorie vallen onder de normale omstandigheden gewoon gebouwd worden. Via het bestemmingsplan kunnen ze niet worden uitgesloten.

 

Terug naar vorige pagina