MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Voorbeelden van keuren

In enkele keuren zijn bepalingen opgenomen die het goed functioneren van molens moeten garanderen. Hieronder zijn deze weergegeven:

Artikel 22 lid 7 in keur van de Krimpenerwaard
Het is verboden binnen een afstand van 400 meter uit de molens Beneden Haastrecht en Zuidbroek werken te maken, te hebben, vernieuwen te wijzigen of op te ruimen en beplantingen aan te brengen en te hebben.

Artikel 4.4 van de keur van Schieland (1998)
Het is betreffende de bemalingsinrichtingen verboden binnen een afstand van 400 meter uit de windwatermolens De Eendrachtsmolen en de Prinsenmolen alsmede vanuit de molens van de molenviergang van de Tweemanspolder gebouwen, bomen, hooibergen of iets anders waardoor de windvang van een molen zou kunnen worden belemmerd, te plaatsen, te hebben, te wijzigen of te vernieuwen.

Artikel 18 van de keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2006
Het is verboden binnen een afstand van 200 meter van een windbemalingsinstallatie werken of beplantingen hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

Bij poldermolen de Sluismolen te Koedijk en bij poldermolen De Dog te Uitgeest worden waterschapskeuren gebruikt om de molenbiotoop te beschermen.

 

Terug naar vorige pagina