MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

De cultuurhistorische waarde van de molenbiotoop

Het gebied dat rechtstreeks de windvang van de molen beïnvloedt, vormt een belangrijk onderdeel van de molenbiotoop. De molenbiotoop reikt echter veel verder dan dat. Hij omvat ook de cultuurhistorische interactie tussen molen en omgeving. De bijzondere ligging van een molen, markant, goed bereikbaar maar soms ver van de bebouwde kom, is een prachtig aanknopingspunt om over de rol van die molen in het landschap na te denken. De molen is dan de plek bij uitstek om het verhaal van de landschappelijke ontwikkeling zichtbaar en levend te houden.

Houtzaagmolens, aan het water gelegen om de aanvoer van hout mogelijk te maken, illustreren een verhaal van industriële ontwikkeling in de Gouden Eeuw. De Veluwse watermolens met hun sprengensysteem vertellen het verhaal van de papierindustrie. In een gebied als De Schermer of bij Kinderdijk zijn de molens elementen die de waterstaatkundige geschiedenis van het hele gebied verbeelden. Ze zijn nauw verbonden met het systeem van waterlopen, dijken en polders.

Sommige ontwikkelingen vormen voor de molenbiotoop in enge zin geen directe bedreiging. Toch zorgen ze soms voor een aantasting van het landschap waar de molen onderdeel van uitmaakt. Het is van belang ook in dergelijke situaties de molenbelangen scherp in het oog te houden. Hoe kunnen ontwikkelingen in het landschap worden ingepast zonder dat de historische waarde van het landschap wordt aangetast? Als onderdeel van een veel groter cultuurhistorisch complex kan een molen van grote waarde zijn. Een mooi voorbeeld van een dergelijke aanpak is het herstel van De Schermer.

 

Terug naar vorige pagina