MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
De biotoop van de watermolen

Omdat watermolens afhankelijk zijn van stromend water, komen ze alleen op heel specifieke plaatsen in het landschap voor. (Met watermolen bedoelen we een molen die door water wordt aangedreven, niet een windmolen die water verplaatst.) Afhankelijk van het soort rad waarmee ze zijn uitgerust, stellen ze zo hun eisen aan de watertoevoer. Ongeacht het radtype zijn de meeste watermolens in de loop van de tijd droog komen staan en tenslotte veelal afgebroken. De situatie is wat dat betreft aanzienlijk minder rooskleurig dan bij windmolens. Tegenwoordig zijn er in Nederland nog maar een kleine honderd watermolens te vinden. Hoopvol is, dat op diverse plaatsen gewerkt wordt aan het herstel van beeklopen, zoals bijvoorbeeld bij de Kilsdonkse molen. Hier en daar krijgen molens door de plaatsing van een stuw weer voldoende aandrijving.

 

Terug naar vorige pagina