MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 
De biotoop van de windmolen

Om een molen goed en veilig te kunnen laten draaien, is een onbelemmerde aan- en afvoer van wind van vitaal belang. We noemen dit de windvang van de molen. Bevinden zich in de omgeving obstakels, dan belemmert dit de windvang: de wind verliest aan snelheid en wordt turbulenter. Wordt de windvang te zeer belemmerd, dan is de molen tot stilstaan gedoemd.
Feitelijk is dit tot een vorm van kapitaalvernietiging: een molen die niet meer draait, raakt sneller in verval. Is een molen geregeld in bedrijf, dan zorgt de (vrijwillige) molenaar voor het dagelijks onderhoud. Dit maakt dat grote, kostbare restauraties (doorgaans door de overheid gefinancierd) aanzienlijk minder vaak nodig zijn.

 

Terug naar vorige pagina